All 'Naiyah' Puppies

Adopted

Naiyah Pink Fe

Female  

Available Date: February 3, 2024

Black Mask   Black Nose   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Adopted

Naiyah Yellow Female

Female  

Available Date: February 3, 2024

Black Mask   Black Nose   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Adopted

Naiyah Lilac Fe

Female  

Available Date: February 3, 2024

Black Mask   Black Nose   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Adopted

Naiyah Red Male

Male  

Available Date: February 3, 2024

Black Mask   Black Nose   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Adopted

Naiyah Purple Male

Male  

Available Date: February 3, 2024

Black Nose   Partial Black Mask   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Adopted

Naiyah Blue Male

Male  

Available Date: February 3, 2024

Black Mask   Black Nose   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Adopted

Naiyah Green Male

Male  

Available Date: February 3, 2024

Black Mask   Black Nose   Partial Black Mask   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Adopted

Naiyah Black Male

Male  

Available Date: February 3, 2024

Black Mask   Black Nose   Red Wheaten  

Parents: NaiyahHemi

Copyright 2024 BWK Rhodesian Ridgebacks

Built & Hosted by Morning Owls